سیم خودرویی

مشخصات فنی

سیم های خودرویی برای استفاده در سیم کشی داخلی خودرو به کار می روند. این محصولات با عایق های خاص و متفاوت که قادر به تحمل دماهای مختلف باشند دسته بندی می شوند.

  • Cu/PVC
  • مس یا مس قلع اندود آنیل شده افشان ( کلاس 5 )
  • PVC نوع T1: محدوده دمایی 40c- تا 85c+
  • PVC نوع T2: محدوده دمایی 40c- تا 100c+
  • PVC نوع T3: محدوده دمایی 40c- تا 125c+
  • 60V DC
  • 25V AC
  • ISO 6722
  • PSA B25 1110