کابل تلفنی بیرون ساختمان (زمینی)

مشخصات فنی

کابل های تلفنی بیرون ساختمان برای استفاده در قسمت های بیرونی ساختمان کاربرد دارند. کابل هایی که دارای روکش PEهستند نباید بدون اقدامات محافظتی مناسب، در دستگاه هایی که در معرض آتش سوزی هستند به کار گرفته شوند. هیچ کدام از این کابل ها جهت عبور الکتریسیته مناسب نبوده و در فرکانس های پایین در مدار کار می کنند.

  • مس آنیل شده مفتولی
  • آمیزه PE نوع III، کلاس B گروه 4 یا 5 و از نوع E8، مطابق استاندارد ASTM D 1248
  • دو رشته مطابق رنگ بندی استاندارد به یکدیگر تابیده شده و تشکیل یک زوج را می دهند. سپس زوج ها به یکدیگر تابیده شده و یک لایه نوار پلی استر به صورت طولی یا عرضی برای افزایش مقاومت عایقی روی آن ها قرار می گیرد.
  • یک لایه فویل آلومینیومی به صورت طولی یا عرضی به عنوان شیلد در تماس با تک رشته ای از مس ساده یا قلع اندود.
  • آمیزه PE نوع III، کلاس C گروه 4 یا 5 و از نوع J8، مطابق استاندارد ASTM D 1248
  • مشکی